Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Charakteryzuje się co najmniej dwoma nawrotami epizodów chorobowych, związanych z zaburzonym nastrojem i aktywnością. Pojawia się podwyższony nastrój, wzmożona energia i aktywność (mania lub hipomania) i obniżenie nastroju, spadku energii i aktywności (depresja)
    
Epizody maniakalne najczęściej zaczynają się nagle i utrzymują się od 2 tygodni do 4-5 miesięcy (średnia to ok. 4 miesiące). Epizody depresji zwykle są dłuższe (średnio ok. 6 miesięcy), rzadko dłużej niż rok (pomijając osoby w wieku podeszłym). Nawroty epizodów są często poprzedzone jakimś ważnym wydarzeniem życiowym, jednak nie jest to istotne dla właściwego rozpoznania. Częstość epizodów podczas trwania zaburzenia cechuje duża zmienność. W miarę trwania choroby remisje ulegają skróceniu, a w wieku średnim nawroty depresji stają się coraz częstsze i dłuższe.

Aby rozpoznać zaburzenie afektywne dwubiegunowe, musi spełniać kryteria:

- aktualny epizod spełnia kryteria hipomanii

Hipomania: mania o mniejszym nasileniu. Zaburzenia nastroju i zachowania są przewlekłe i wyraźne, obejmują łagodne podwyższenie nastroju (przez okres co najmniej kilku dni), zwiększoną energię i aktywność, wyraźnie dobre samopoczucie. Pojawia się duża towarzyskość, gadatliwość, spoufalanie się, zwiększone libido oraz zmniejszona potrzeba snu. Może pojawiać się także drażliwość, zarozumiałość i zachowania prostackie. Często zaburzona jest koncentracja i uwaga, utrudniając pracę.

- w przeszłości stwierdzono co najmniej jeden epizod: hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany


Tekst opracowała Paula Czahorowska
na podstawie Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10

Sponsorzy i przyjaciele:
Crs Modus Marzena WawroDzielnica Ursynów m.st. Warszakraboxrotomedia